NL Menu
Sluit

Handleiding EV-aansluitkast

Waarschuwingen!

Deze handleiding is bedoeld om vóór en tijdens installatie de installateur van benodigde informatie te voorzien om zo correct de aansluitkast voor laadpalen te kunnen installeren. Voor informatie over het installeren van de laadpaal zelf verwijzen wij graag naar de betreffende installatiehandleiding van de ABB Terra AC Wallbox. Zowel de installatiekast als de laadpaal zelf dient te worden geïnstalleerd door een hiervoor gecertificeerde installateur.

Installatie-instructies

Werkingsprincipe

De aansluitkasten voor de Terra AC-wallbox zijn bedoeld als uitbreidingskast naast  een bestaande groepenkast.  De voeding van de groepenkast ná de hoofdschakelaar wordt naar de aansluitkast Terra AC-wallbox omgeleid. Hier wordt door middel van een kWh-meter het totale opgenomen vermogen gemeten en op basis daarvan bepaalt het laadpunt de maximale laadstroom die de auto mag afnemen. Hierdoor kan binnen de grenzen van de zekeringen van de netbeheerders maximaal geladen worden. De aansluitkast voor de Terra AC-wallbox bevat ook een aardlekautomaat die het laadpunt inclusief aansluitkabel beveiligt. Deze aardlekautomaat is er in de varianten 16/20/25 of 32 Ampère en in 2- of 4-polige uitvoering. Op de (inkomende) kant van de aardlekautomaat wordt ook de bedrading aangesloten die terug naar de bestaande groepenkast loopt. Vandaaruit gaat deze naar de aardlekschakelaars van de groepenkast.

Controleer of er voldoende ruimte is in de nabijheid van de bestaande groepenkast. Schakel voor het openen van de groepenkast de hoofdschakelaar uit en indien bereikbaar ook de automaten van de netbeheerder.

 

Demonteer de bedrading die vanaf de afgaande kant van de hoofdschakelaar naar de rest van de groepenkast loopt; deze kunnen direct naar de aardlekschakelaars of naar verdeelblokken lopen. Vanaf de hoofdschakelaar dient nieuwe bedrading te worden geplaatst naar de ingaande kant van de kWh-meter van de aansluitkast. Het aansluiten van de fasedraden dient te gebeuren op contact 1, 4 en 7 bij een 3-fasen kWh-meter en op contact 1 bij een 1-fase kWh-meter. De nuldraden worden aangesloten op de blauwe rijgklemmen in de aansluitkast. De bedrading tussen de kWh-meter en de ingaande kant van de aardlekautomaat voor het laadpunt is voorbereid maar nog niet vastgezet in de aardlekautomaat. De installateur moet de draden op de ingaande kant van de aardlekautomaat gelijktijdig vastzetten met de bedrading die teruggaat naar de bestaande groepenkast. Hiervoor heeft de aardlekautomaat een dubbele kooiklem, en op beide ingangen van deze kooiklem kan één draad worden aangesloten.

 

De afgaande bedrading richting het laadpunt kan aan de afgaande kant van de aardlekautomaat worden aangesloten. Ook moet de Modbusverbinding worden voorzien tussen de kWh-meter en de laadpaal. Deze wordt aangesloten op contact 21, 22 en 23. Na het plaatsen van alle bedradingen, kunnen de behuizingen weer worden afgesloten en kan de spanning worden ingeschakeld.

 

De standaardinstellingen van de kWh-meter zijn normaal gesproken zonder aanpassing geschikt voor de Terra AC Wallbox. Aangepaste instellingen kunnen in de handleidingen van de EV-3 en de Terra AC Wallbox worden gevonden.

Kies uw taal

Naar boven Naar boven