NL Menu
Sluit

Kabelmof KM8/16

Waarschuwingen!

 • Schadelijk voor de gezondheid. Betreft: Diphenylmethaan – diisocyanaat, isomeren/homologen.
 • Potlife:
  5 graden Celcius – 40 minuten
  23 graden Celcius – 23 minuten
  35 graden Celcius – 15 minuten
 • Eerste hulp maatregelen
 • Oogcontact: De ogen, met geopende oogleden, grondig met water spoelen. Vervolgens onmiddelijk een (oog)arts raadplegen.
 • Huidcontact: Met een doek afnemen en vervolgens met veel water en zeep reinigen. De schoongemaakte huid met crème insmeren.
 • Inslikken: Niet laten overgeven, direct doktershulp oproepen.
 • Inademen van aerosolen of damp in hoge concentraties: De persoon in de frisse lucht brengen, warm houden, laten uitrusten; bij personen met ademhalingsproblemen is doktershulp gewenst.
 • Persoonlijke bescherming: Draag geschikte, beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming.
 • Vervang vervuilde of doorweekte kleding.
 • Adembescherming: Noodzakelijk bij niet voldoende geventileerde werkplekken.
 • Mogelijke gevaren: Bij inademen schadelijk voor de gezondheid. Irriteert de ogen, ademhalingsorganen en de huid. Gevoeligheid voor inademen is mogelijk. Personen met overgevoelige ademhalingsorganen (bijv: astma en chronische bronchitus) zouden uit veiligheidsoverwegingen niet met dit product moeten werken.

Installatie-instructies

1.

U kunt meteen aan de slag! De kabelmof wordt geleverd inclusief trechter, hars, handschoenen, schuurlinnen, montage-instructie, kroonsteen en drie inzetstukken.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kies uw taal

Naar boven Naar boven